Dziś jest środa, 24.04.2024, imieniny Aleksandra, Horacego
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Szkoła Podstawowa w Miłaczewie » Historia szkoły » Szkoła dawniej i dziś

Szkoła dawniej i dziś

szkola0001

Szkoła Podstawowa w Miłaczewie – wczoraj i dziś…

Szkoła Podstawowa w Miłaczewie to jedna z najstarszych szkół w gminie Malanów. Jej historia sięga roku 1911, kiedy to, jak dowiadujemy się z kroniki szkoły, rząd rosyjski wyasygnował po 2.200 rubli na każdą murowaną, a 1.100 na drewnianą szkołę, żądając jednocześnie, aby miejscowa ludność bądź gmina dały tyle samo. Mieszkańcy wsi Miłaczew, ówczesnej gminy Skarżyn, postanowili wykorzystać tę okazję i przystąpili do budowy budynku szkolnego. Wybrali i kupili plac od Józefa Krysztoforskiego, płacąc 300 rubli za jedną morgę. Założyli też na ziemi szkolnej własną cegielnię w Czachulcu. Wójt Gminy Skarżyn - Franciszek Karkusiński powołał komitet budowy szkoły składający się z trzech osób: Jana Czekały, Franciszka Cybockiego i Jakuba Tomczyka. Rząd rosyjski, dając pieniądze na budowę szkoły, przydzielił jednocześnie nauczyciela - Wacława Kompę. Zanim powstał nowy budynek, mieszkańcy Miłaczewa wynajęli mieszkanie na szkołę u Ludwika Kąciaka, gdzie funkcjonowała ona przez dwa lata.

W 1913 r. oddano do użytku nowy budynek, w którym Kompauczył do 1917 r. Po jego śmierci przez krótki czas uczyli Miler i Jasiński. W latach 1918-21 nauczycielem był Walenty Majdański, brat Kazimierza Majdańskiego - biskupa szczecińskiego-kamieńskiego w latach 1979-1992. W 1923 r. nauczycielem został Aleksander Tomczyk, który uczył do roku 1932. Podczas jego pracy szkołę jednoklasową w roku szkolnym 1925/1926 przemianowano na dwuklasową. Z jednej wielkiej sali szkolnej zrobiono dwie, przegradzając ją ścianą z desek. Wtedy to zatrudniony został drugi nauczyciel - Kasprzak. W tym samym czasie na gruntach szkolnych wybudowano stodołę drewnianą i oborę z gliny. W roku szkolnym 1932/1933 pracę w szkole rozpoczął Józef Grzybowski, który uczył do wybuchu II wojny światowej. W roku szkolnym 1937/1938 w czasie wakacji przeprowadzony został remont i w miejsce przegrody z desek postawiono ścianę z cegły, likwidując przejście z klasy do klasy, powiększono korytarz i zrobiono do klas oddzielne wejścia.

W czasie okupacji w 1939 r. szkoła była czynna w miesiącach od października do grudnia, a następnie została zamknięta. Kierownik szkoły Józef Grzybowski po zamknięciu szkoły nadal mieszkał z rodziną w budynku szkolnym do 20 kwietnia 1940 r. Wtedy to został przez Niemców aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, a następnie Gusen, gdzie zmarł 6 marca 1941 r. Z dniem 1 marca 1945 r. szkołę na nowo zorganizowała jego żona Romualda Grzybowska, która pełniła funkcję kierownika szkoły do 1960 roku. Począwszy od roku szkolnego 1945/1946 do 1949/1950 w szkole organizowane były kursy wieczorowe dla starszej młodzieży.

W latach 1946-47 przeprowadzono remont budynku szkolnego, budynków gospodarczych i ogrodzono teren szkolny siatką. Od roku szkolnego 1951/1952 szkoła była już pięcioklasowa.

W latach 1959-60 przeprowadzono kapitalny remont budynku. W tym celu zakupiono od sąsiada - Bolesława Przybylaka100 m2 ziemi. W 1960 r. kierownikiem, a następnie dyrektorem szkoły został Franciszek Bartczak, który pełnił tę funkcję z roczną przerwą do 1984 r. W tym okresie podniesiony został stopień organizacyjny szkoły i utworzono klasę szóstą, a w następnym roku klasę siódmą. Wtedy szkoła zmieniła nazwę z publicznej szkoły powszechnej na szkołę podstawową. W roku szkolnym 1969/1970 funkcję kierownika szkoły pełnił Kazimierz Nowicki.

W roku szkolnym 1966/1967 szkoła stała się ośmioklasową i taką została aż do 2000 roku. Kolejny remont budynku odbył się w roku 1979. W 1984 r. funkcję dyrektora szkoły objęła Krystyna Harasna i pełniła ją do 2014 roku. W 2014 r. dyrektorem szkoły została Beata Myszyńska i nadal pełni tę funkcję.

Bardzo ważną datą w historii naszej szkoły był rok 1997, w którym zapadła decyzja o jej rozbudowie. Wójtem gminy był wówczas Bogumił Stawicki. Nowy rok szkolny 2001/02 rozpoczęto w nowej, dobudowanej części budynku w obecności wizytatorów Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Do kwietnia 2002 r. trwała modernizacja starego budynku szkoły. Dnia 8 kwietnia 2002 r. odbyła się uroczystość poświęcenia szkoły przez biskupa włocławskiego Bronisława Dembowskiego. Uroczyste oddanie szkoły odbyło się 20 czerwca 2002 roku w obecności Wójta Gminy Malanów - Bogumiła Stawickiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - Apolinarego Koszlajdy i Starosty Powiatu Tureckiego - Mariana Gryta.

21 września 2011 roku ówczesna dyrektor szkoły p. Krystyna Harasna wraz z nauczycielami zorganizowała uroczystość stulecia istnienia szkoły. W obchodach rocznicowych udział wzięli m.in.: posłanka Irena Tomaszak-Zesiuk, Wójt Gminy Malanów -Gerard Krzeszewski, przewodniczący Rady Gminy w Malanowie - Ireneusz Augustyniak, proboszcz parafii Przedecz - ks. prałat Henryk Ambroziak, który jest absolwentem szkoły i który odprawił okolicznościową mszę świętą w kościele parafialnym w Malanowie. Uroczystość uświetnili swoją obecnością i muzycznym kunsztem górale z Białego Dunajca.

Obecnie szkoła w Miłaczewie zajmuje piętrowy budynek, w którym znajduje się przedszkole oraz ośmioklasowa podstawówka. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w tablicę multimedialną, rzutnik lub telewizor. Uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowej, sali gimnastycznej, biblioteki oraz stołówki. Szkoła korzysta z szybkiego Internetu. Przy szkole znajduje się boisko typu Orlik oraz plac zabaw dla młodszych dzieci.

Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele przywiązują dużą uwagę do wszechstronnego rozwoju ucznia, dlatego od lat szkoła aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, biorąc udział w imprezach organizowanych przez naszą gminę oraz samemu podejmując wiele inicjatyw. Do najważniejszych wydarzeń organizowanych przez szkołę można zaliczyć: „Witamy Jesień”, „Święto Pieczonego Ziemniaka”, „Wigilie i jasełka szkolne”, "Choinkę szkolną „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Matki”, Pożegnanie lata z tatą” oraz „Dzień Ucznia”.

Nasza szkoła angażuje się w realizację wielu projektów i programów. Dzięki temu może się poszczycić licznymi certyfikatami i dyplomami. Jednym z najważniejszych jest Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. W październiku 2013 r. odbyła się „Wizyta Studyjna” – lustracja szkoły i analiza dokumentacji, która była warunkiem przyjęcia nas do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W dniu 15 listopada 2019 roku nasza placówka ponownie otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się podczas XV Konferencji Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Działania w zakresie promocji zdrowia należą do priorytetowych, podobnie jak ekologia i bezpieczeństwo uczniów. Od 2005 r. w każdym roku szkolnym realizowany jest projekt edukacyjny „Kaliskiej przygody z odpadami”. Zgodnie z przyjętym regulaminem projektu przeprowadzane są różnorodne zajęcia popularyzujące wśród uczniów i w środowisku lokalnym idee segregacji odpadów. Szkoła Podstawowa w Miłaczewie otrzymuje co rok certyfikat „Kaliskiej przygody z odpadami”. W roku szkolnym 2013/2014 w ramach Roku Szkoły w Ruchu braliśmy udział w Ogólnopolskiej Akcji  Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”, a szkole przyznany został tytuł „Szkoła w Ruchu”. W 2014 r. szkoła była zaangażowana w realizację programu „Aktywna Edukacja”. Trzy razy z rzędu realizowany był w szkole program „WF z Klasą". W latach szkolnych 2013/2014 oraz 2014/2015 za udział w II i III edycji ogólnopolskiej kampanii „Gwiazdka dla Afryki” i „Wszystkie kolory świata” otrzymaliśmy z UNICEF Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki. W 2016 r. zdobyliśmy tytuł Szkoła Strażników Sieci 2016, celem programu było promowanie wśród uczniów idei bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, kształtowanie odpowiednich wzorców zachowań oraz edukacja w zakresie rodzajów zagrożeń płynących z Cyberprzestrzeni.

Od roku szkolnego 2016/2017 nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim programie „Śniadanie Daje Moc” będącym elementem edukacji zdrowotnej. W tym samym roku szkolnym braliśmy udział w programie „Wybieram wodę”. W ramach programu szkoła edukowała uczniów w zakresie prawidłowego nawodnienia organizmu oraz promowała racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. W tym czasie szkoła realizowała także projekt „Cyfrowobezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli oraz rodziców w zakresie problematyki bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Od września do grudnia 2017 r. realizowany był szkolny projekt „Z technologii korzystamy i o bezpieczeństwie pamiętamy” w ramach rządowego programu Bezpieczna+. Od września 2019 r. szkoła bierze udział w programie „Aktywnatablica”. W tym roku nasza szkoła wzięła także udział w ogólnopolskiej akcji MEN „Szkoła pamięta”. Oprócz opisanych powyżej szkoła brała udział również w wielu innych interesujących programach, projektach, akcjach, np.: Szkoła Myślenia, Szkoła Bezpiecznego Internetu, Akademia Bezpiecznego Puchatka, Aktywnie po zdrowie, Szkoła z Klasą 2.0, itd.

Co roku w naszej szkole odbywają się liczne konkursy, apele i uroczystości mające na celu promocję zdrowia, ochronę środowiska naturalnego oraz profilaktykę uzależnień, a także przypominające ważne rocznice i święta państwowe. Uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania w różnorakich konkursach i zawodach sportowych, a szkoła może pochwalić się osiągnięciami swoich wychowanków. Szkoła zapewnia uczniom szeroki dostęp do kultury oraz umożliwia poznanie naszego kraju. Organizuje liczne wyjazdy do teatrów, kin oraz coroczne „zielone szkoły” i wycieczki jednodniowe, w czasie których uczniowie mogą poznawać piękno ojczystej przyrody oraz dorobek cywilizacyjny naszych przodków. Szkoła rozwija zainteresowania czytelnicze, pokazuje sylwetki znanych pisarzy, biorąc od kilku lat udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Uczniowie mogą również rozwijać swoją wrażliwość artystyczną, biorąc udział w audycjach muzycznych i licznych konkursach plastycznych.

Mając na celu właściwe kształtowanie postaw obywatelskich, dyrekcja oraz nauczyciele organizują debaty z udziałem uczniów i rodziców. Celem tych spotkań jest poznanie oczekiwań całej społeczności szkolnej. Wspólna dyskusja daje możliwość wymiany zdań i przedstawienia własnych poglądów, pomysłów i inicjatyw, a w konsekwencji wyboru najlepszych rozwiązań. Szkoła stara się również uwrażliwić dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, dlatego od kilku lat szkolny wolontariat aktywnie włącza się m.in. w akcje: „Pogotowie Świętego Mikołaja”; „Szlachetna paczka”; „Góra grosza”; „Pomóż i Ty”.; WOŚP i wiele innych.

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach nasza szkoła będzie mogła rozwijać się równie prężnie jak dotychczas. Wierzymy, że nie zabraknie nam kreatywności i chęci do pracy, aby jak najlepiej wspierać i doceniać rozwój młodego pokolenia, które zostało nam oddane na wychowanie. 

Źródło: Kronika Szkoły Podstawowej w Miłaczewie Opracowały: Beata Myszyńska, Aneta Włodarczyk


Galeria zdjęć