Dziś jest wtorek, 26.10.2021, imieniny Ewarysta, Łucjana
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Szkoła Podstawowa w Miłaczewie » Aktualności » Rekomendowany Program Profilaktyczny „UNPLUGGED” (Europejski Program Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych)

Rekomendowany Program Profilaktyczny „UNPLUGGED” (Europejski Program Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych)

Uczniowie klasy VIII podczas warsztatów „UNPLUGGED”

W roku szkolnym 2020/2021, nasza szkoła realizowała rekomendowany program profilaktyczny „Unplugged”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 8 oraz ich rodzice.

Celem głównym programu było ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat.

Cele szczegółowe:                                            

 • Zmiana postaw i opinii wobec używania substancji psychoaktywnych.
 • Nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji  psychoaktywnych.
 • Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów biorących udział w programie.

Tematyka zajęć dla uczniów dotyczyła problemów takich jak:

 • konformizm,
 • przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu,   zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 • umiejętność komunikowania swoich emocji,
 • umiejętność asertywnej obrony swoich racji,
 • inne umiejętności interpersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
 • wiedza o narkotykach,
 • umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Tematyka zajęć dla rodziców:

 • informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem,
 • informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży,
 • wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania,
 • rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków,
 • konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny,
 • asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Malanów oraz p. Alicji Maciejewskiej- pełnomocnikowi Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za możliwość zrealizowania programu.

Karolina Niespodziańska

Zdj. K.N.


Pozostałe aktualności