Dziś jest wtorek, 22.01.2019, imieniny Anastazego, Wincentego
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Szkoła Podstawowa w Miłaczewie » Aktualności » Podsumowanie projektu „Program Rozwoju Ucznia w Gminie Malanów”

Podsumowanie projektu „Program Rozwoju Ucznia w Gminie Malanów”

Podsumowanie projektu „Program Rozwoju Ucznia w Gminie Malanów”

W dniu 15 grudnia 2013r. zakończono realizację zajęć z projektu  „Program Rozwoju Ucznia w Gminie Malanów” nr POKL.09.01.02-30-139/11. Projekt finansowany był ze środków EFS Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa, realizowany przez Gminę Malanów /Gminny Zespół Obsługi Oświaty.                           W  ramach projektu prowadzone były:
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych  672 godziny dla 57 uczestników
- zajęcia wyrównawcze  240 godzin dla 29 uczestników
- program osobistej asysty dla dziecka niepełnosprawnego 596  godzin dla  jednego dziecka.
Zajęcia realizowane były przez cztery semestry.
Dla dzieci uzdolnionych obejmowały: zajęcia artystyczne (muzyka i teatr, plastyka), koło zdolnego matematyka, koło zdolnego informatyka, koło humanistyczne, koło szachowe (cztery semestry), angielski metodą obrazkową (dwa semestry). Zajęcia wyrównawcze obejmowały: zajęcia wyrównawcze z  języka polskiego, matematyki, języka angielskiego (cztery semestry) oraz Paker Pamięci, Robusiowa Ortografia (dwa semestry).
Uczniowie mieli możliwość wyboru zajęć zgodnie z własnym zainteresowaniem i predyspozycją.
Zajęcia dla dzieci uzdolnionych ze stwierdzonymi zdolnościami w danej dziedzinie i oceną  min. 4 z odpowiadającego danej dziedzinie przedmiotu:
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE „MUZYKA I TEATR”- nauczyciel prowadzący – B. Myszyńska
Na zajęciach uczniowie przygotowali wiele programów artystycznych z opracowaniem scenariuszy oraz przygotowaniem dekoracji, rekwizytów i strojów. Przed publicznością szkolną zostały zaprezentowane przedstawienia: - „Wróżki Pani Wiosny” w marcu 2012r. ekologicznie i zdrowo powitano wiosnę; - „Śmieciomoda” w kwietniu 2012r. z okazji Światowego Dnia Ziemi; - „Na wagary, czy do szkoły?” w marcu 2013r. uczczono pierwszy dzień wiosny; - „Zadbaj o przyszłość” w maju 2013r. obchodzono Europejskie Słoneczne Dni; - „Gdzie znikają śmieci?” we wrześniu 2013r. z okazji akcji Sprzątania Świata; - „Jestem już uczniem” w październiku 2013r. wprowadzając pierwszoklasistów w rzeczywistość szkolną; - „Ziemię mamy tylko jedną” w listopadzie 2013r. w specjalnym wydaniu Ekoekspresu obchodzono Dzień Czystego Powietrza. Na uroczystościach lokalnych (środowiskowych) wystąpili: - na koncercie charytatywnym w kwietniu 2012r. - na Dniu Seniora w październiku 2012r. - na XI Dniach Malanowa w sierpniu 2013r. Ponadto zostali przygotowani do konkursów piosenki, w których wzięli udział zdobywając nagrody: -  8 listopada 2012r. Kinga Augustyniak  II  nagroda na XX Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu; -  11 listopada 2012r. Kinga Augustyniak  I miejsce w VI Gminnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Na wesołą nutę”; - 20 lutego 2013r. w V Powiatowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Mikrofon Scena i Ty”; - 20 października 2013r – Nikola Kulawiecka I nagroda w VII Gminnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Na wesołą nutę”.
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE  „PLASTYKA” – prowadzący B. Górska
Zajęcia z plastyki to szereg działań twórczych mających na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych uczniów.  Znaczna część zajęć poświęcona była wykonywaniu prac na konkursy plastyczne, w których uczniowie odnosili sukcesy. W marcu 2012 wykonali prace na ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem „Piórkiem i ołówkiem” oraz wzięli udział w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" pod hasłem: „Przez ocean czasu", gdzie  Karolina Koralewska została laureatką półfinału i otrzymała nagrodę za III miejsce. W kwietniu 2012r. prace na II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Przyroda w kolorach”. W maju 2012 r. praca Karoliny Koralewskiej w konkursie plastycznym „Unia Europejska pędzlem malowana”  zdobyła III miejsce. We wrześniu 2012r.  uczniowie otrzymali wyróżnienie w konkursie plastycznym dla wielkopolskich szkół podstawowych  „Moja miejscowość w roku 2030”. W październiku 2012r. prace na wojewódzki konkurs plastyczny  „Tacy sami- w szkole i na podwórku”, gdzie Eliza Barglik zdobyła główną nagrodę. W listopadzie 2012r. uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie plastycznym  „W harmonii z przyrodą”. W lutym 2013r. wykonali prace na XXII Międzynarodowy Konkurs Rysunkowy dla Dzieci pod hasłem „Woda: Skąd się bierze woda? Woda jako źródło życia.” W kwietniu 2013r. tworzyli na konkurs pod hasłem „Doskonałe Mleko - to lubię”. W marcu 2013r. wzięli udział XIV edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro odbywającego się pod hasłem „Drapieżne oblicza Ziemi”, gdzie Justyna Orligóra zwyciężyła w półfinale. W maju 2013r. uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie plastycznym  „Najpiękniejsze miejsca Unii Europejskiej”. W listopadzie 2013 r. wykonali prace na X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Moja Muzyka”.
KOŁO ZDOLNEGO INFORMATYKA – nauczyciel prowadzący- B. Żebruń
Zajęcia zdolnego informatyka  sprawiły, że  uczniowie w szerokim zakresie poszerzyli swoją wiedzę na temat komputerów i ich wykorzystania w praktyce. Wykonywali prezentacje multimedialne, ulotki, foldery, które wzięły udział w programie „Bezpieczeństwo i mobilność” - konkurs „Twój pomysł, twoja inicjatywa” za które otrzymali wyróżnienie. Pracowali  również w programie Microsoft Excel , Microsoft Office Picture Manager i korzystali z zasobów Internetu.
KOŁO ZDOLNEGO MATEMATYKA -  nauczyciele prowadzący -K. Harasna, J. Harasny
Z zajęć rozwijających z matematyki w II i III semestrze ucz. kl. VI przygotowywani byli do Gminnego Konkursu Matematycznego, na którym Kinga Augustyniak zajęła I miejsce, a Oliwia Barglik - II miejsce. Natomiast w kl. IV i V odbywały się zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
KOŁO HUMANISTYCZNE - nauczyciel prowadzący  A. Gruszczyńska
Zajęcia dla uczniów zdolnych dały możliwość pracy w indywidualnym tempie, były okazją do   pracy  w  małym  zespole i umożliwiały  zorientowanie się  w wielu nieznanych  dotąd kręgach wiedzy. Były  świetnym sposobem na wyrażanie własnych opinii na tematy poruszane na zajęciach, uczyły  samodzielnego i krytycznego myślenia. Był  to czas poszukiwań informacji w różnych źródłach, na które poza szkołą czasem nie znajdują już chęci. Rywalizacja budziła  w uczniach zapał  do takich działań, a to dało pozytywne efekty w rozwoju  zainteresowań  dziecka.
ANGIELSKI METODĄ OBRAZKOWĄ - nauczyciel prowadzący  M. Czerniak
Zajęcia innowacyjne z języka angielskiego prowadzone były metodą obrazkową, co niezwykle uatrakcyjniło wprowadzany materiał. Dzieci poprzez zabawę poszerzały leksykę oraz poznawały teorię i zasadę stosowania nowych struktur gramatycznych.
KOŁO SZACHOWE - nauczyciel prowadzący  E. Młotkiewicz
Uczniowie uczestniczący w  zajęcia odnotowali znaczący sukces w Gminnej Lidze Szachowe zajmując w roku szkolnym 2012/2013 I miejsce w kategorii kl. IV i VI. W Powiatowych Mistrzostwach w Szachach Drużynowych dwukrotnie uplasowali się na II miejscu dającym kwalifikacje do reprezentowania szkoły, gminy i powiatu w Wojewódzkim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Poznaniu. Uczniowie  ww. zajęć mieli możliwość uczestniczenia w zorganizowanych  wycieczkach edukacyjnych, pełniących funkcję wychowawczą i poznawczą:
- Toruń (06.04.2013) – 14 uczniów- opiekun B. Żebruń
- Wrocław (13.04.2013) - 6 uczniów- opiekun E. Młotkiewicz
- Poznań (13.04.2013) – 11 uczniów – opiekun B. Górska
- Gołuchów i Kalisz (28.09.2013) - 1 uczeń – opiekun E. Młotkiewicz
- Warszawa (26.10.2013) – 12 uczniów  B. Myszyńska
- Wrocław (09.11.2013) – 11 uczniów- opiekun A. Gruszczyńska
- Warszawa (09.11.2013) – 11 uczniów- opiekun L. Maciejewska
- Łódź (24.11.2013) – 11 uczniów – opiekun A. Gruszczyńska
Dla uczniów z  oceną 3 i poniżej 3 z przedmiotu odpowiadającego zajęciom prowadzone były następujące zajęcia: 
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO –  nauczyciel prowadzący J.Stępniak                     Zajęcia te pomogły dzieciom opanować podstawowe treści programowe, bazowe słownictwo z różnych bloków tematycznych oraz struktury leksykalno-gramatyczne potrzebne do codziennej komunikacji. Dzieci rozwijały  umiejętności organizowania swojej pracy oraz zdolność koncentracji dzięki czemu chętniej  podejmowały próby wykonania zadań.
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO –  nauczyciel prowadzący A. Gruszczyńska                   Zajęcia  były dla słabych uczniów bardzo  korzystne, ponieważ dzieci bardzo chętnie rywalizowały w cotygodniowych konkursach na poprawne i piękne czytanie zadanych tekstów. Lubiły też  zabawy na układanie wyrazów rymujących się, które to zadanie wymuszało umiejętność uważnego czytania różnych słów. Chętnie grały w gry słowne, domina ortograficzne i rozwiązywały rebusy i krzyżówki. Zajęcia były też okazją do ćwiczenia starannego i poprawnego  pisma.
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI – nauczyciel prowadzący B. Żebruń  
Poprzez systematyczny udział w zajęciach uczniowie  nadrobili zaległości w posiadanej wiedzy i umiejętnościach oraz rozwijali pamięć i logiczne rozumowanie. Nauczyli się dobrej organizacji pracy, wyrabiania systematyczności, pracowitości i wytrwałości.
Dla każdego dziecka uczestniczącego  w programie wyrównawczym zakupione zostały nagrody – pomoce dydaktyczne m.in.: przybory geometryczne, długopisy, pisaki,  zeszyty, kredki, farby, kalkulator, pendrive.
Do prowadzenia zajęć zakupione były materiały dydaktyczne: ekrany projekcyjne, papier ksero, podręczniki, szachy, zegary , przybory do gimnastyki korekcyjnej, wiele artykułów plastycznych oraz gier edukacyjnych.    
Jesteśmy przekonani, że realizowany program, różnorodność zajęć,  możliwość ich wyboru oraz interesujący sposób  przekazywania wpłyną na jakość nauczania i jeszcze lepsze wyniki.  Zakupione materiały dydaktyczne uatrakcyjniły zajęcia, a wycieczki były ciekawą i edukacyjną formą spędzenia czasu wolnego.

                                                 Lidia Maciejewska – szkolny koordynator projektu


Pozostałe aktualności